Vaardiensten de Zwart

 

 

Algemene Voorwaarden       

 

Reservering:

De minimale facturering voor een rondvaart met de 'Nieuwe Vaart' is 2 uur, voor de hybrideboot minimaal 1 uur. Onze tarieven zijn inclusief BTW en brandstofkosten, onder voorbehoud van prijswijziging.

Uw reservering is definitief nadat de volledige factuur is betaald.

Indien de factuur niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt betaald, vervalt de reservering automatisch.

 

Annulering:

Op de boten is er bij slecht weer geen of beperkte mogelijkheid om binnen te verblijven.

Daarom is het mogelijk om bij slechte weersomstandigheden voordat wij zijn uitgevaren zonder kosten te annuleren. Wij verstrekken u dan een tegoedbon voor het volledige bedrag wat is betaald, te besteden aan een rondvaart op een nader te bepalen datum.

 

Indien om andere redenen wordt geannuleerd, bent u het volgende verschuldigd:

Binnen 14 dagen voor afvaartdatum 100% van de totale boothuur,

tot 1 maand voor afvaartdatum 50% en meer dan 1 maand voor afvaartdatum 25%.

 

Wij behouden ons het recht voor de rondvaart te annuleren als wij menen dat de weersomstandigheden te slecht zijn om de rondvaart door te laten gaan.

 

Aansprakelijkheid:

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door welke oorzaak dan ook, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de rondvaart, behoudens aantoonbare opzet of grove schuld.

Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Eventuele schade veroorzaakt door uw gezelschap wordt doorberekend.

 

Veiligheid:

Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen.

Wij houden ons het recht voor om de rondvaart (voortijdig) te beŽindigen of af te wijken van de besproken route indien de omstandigheden dat vereisen.

 

Overige:

Het is niet toegestaan om meegebrachte dranken en etenswaren aan boord te nuttigen, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

                                                                                   01-06-2010 Vaardiensten de Zwart